Dedikodu ve itiraf

Taahhüdü ihlal Anayasaya Aykırı

Anayasamız’da 2001 yılında bir değişiklik yapılmış ve 38′inci maddeye bir fıkra eklenmiştir, çok net bir şekilde sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı insanların özgürlüklerinden alıkonulamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Şimdi, Adalet Bakanının açıkladığı bir paket var bu yargının hızlandırılmasına yönelik, önümüzdeki günlerde Meclise gelecek. Orada, işte icra takiplerinde bilinen “taahhüdü ihlal” dediğimiz bir suç var. Yani Devamı

Gelen aramalar: