Dedikodu ve itiraf

Boşanmada çocuğun velayeti kime verilir?

Boşanmada çocuğun velayeti kime verilir?

Boşanmada çocuğun velayeti kime verilir?

Boşanmada çocuk annede mi babada mı kalır? Velayetin kimde olacağı tarafların maddi durumlarıyla bağlantılı mıdır? Avukat Servet Olcar‘ın Eyvahbosaniyorum.com’da yazdığı, velayet konusunda merak edilenlere yanıt veren, her yönüyle velayet konusunu inceleyen yazısını Pudra.com sayfalarında sizinle paylaşıyoruz…

“Velayet aslında bir temsil, çocuğu koruma kollama, bakım, gözetim, söz hakkı eğitim, terbiye, yetiştirme, gibi çocuk üzerinde ana ve baba tarafından kullanılan birtakım hakları kapsar. Türk hukuk sisteminde velayeti anne ve baba birlikte kullanırlar. Fakat boşanma ile birlikte anne ve baba tarafından birlikte kullanılan velayet hakkı sadece birine verilir. Velayet hakkı verilmeyen eş ile çocuk arasında mahkeme kişisel ilişki düzenler.

Çocuğun ya da çocukların velayetinin kimin üzerinde kalacağı mahkemede hakimin takdir yetkisine bırakılmıştır. Mahkeme bir pedagog eşliğinde çocuğun hal ve davranışlarını göz önünde bulundurarak, psikolojik yönden değerlendirmesini yapar. Bu değerlendirmeler sırasında pedagog, çocuğun yaşını, olayları ne kadar gerçekçi ve akla yatkın bir şekilde anlayabildiğini, psikolojik durumunu göz önünde bulundurur.

Velayetin kimin üzerine kalacağı hususunda sadece çocukların durumu, gelişimleri ve en yararlı değerlendirmeler göz önünde bulundurularak mahkemece karar verilir. Hakim hiçbir tarafın beyanlarına bağlı değildir. Sadece çocuk/ların gelişimi ve düzenli bir hayat sürmesi için onların lehine karar vermekle yükümlüdür.

Velayete ilişkin mahkeme kararları kesin hüküm teşkil etmez. Mesela, çocuğun bedeni ve fikri gelişmesi tehlikede bulunur veya çocuk tamamen ortada kalırsa, hakim çocuğu anne ve babadan alarak bir aile yanına ya da bir müesseseye yerleştirebilir. Velayeti yerine getirmekten aciz veya hacir altına alınan yahut görevlerini ihmalde bulunan anne ve babanın velayeti kaldırılabilir. (Yargıtay 2. HD 1999/13346 E. 2000/581 K.)

Velayet konusu her somut olayda değişkenlik gösterebilen önemli bir konudur. Sonuçta, çocuk/ların hayatı ve geleceği mevzubahis olduğundan, anne babaların hataya düştüğü konu, diğer davalarla arasında kıyas ve benzetme yapmaktır.

Sonuçta aile hakimi annenin ve babanın maddi durumuna, yaşam tarzına, çocuklarla arasındaki ilişkiye, çocuğun anne şevkatine muhtaçlığına vs. bakarak, maddi ve manevi olguları velayet için göz önünde bulunduracaktır. Bu nedenle velayetin anne de mi, yoksa baba da mı kalacağı her boşanma davasında farklılık gösterir.”

boşanmada erkek çocuğun velayeti kime verilir,boşanmada çocuğun velayeti kime verilir,boşanmada 8 yaşındaki çocuğun velayeti kime verilir,boşanmada 5 yaşındaki çocuğun velayeti kime verilir,boşanmada kız çocuğun velayeti kime verilir

Gelen aramalar:

Boşanmada çocuğun velayeti

Boşanmada çocuğun velayeti

Boşanmada çocuğun velayeti

Boşanma davası nasıl açılır? Anlaşmalı boşanma nedir? Boşanma davası ne kadar zamanda sonuçlanır? Boşanma davası hakkında merak edilen tüm konulara pudra.com’da yer vermiştik. Bu yazımızı okumak için bu linke tıklayabilirsiniz.

Medeni kanuna göre boşanma nedeni sayılan durumları öğrenmek için ise Boşanma nedenleri nelerdir?yazımıza bakabilirsiniz.

Boşanma aşamasındaki çiftlerin en büyük sorunlarından biridir çocuğun velayetinin kime verileceği. Çocuk genelde anneye verilse de istisnai durumlar da söz konu olabiliyor. Bu istisnai durumlar neler?

Velayet hakkı elinde olmayan taraf çocuğu ne zaman görebiliyor? Zaman içinde velayeti alma hakkını elde edebilir mi? Peki, velayeti elinde bulunduran ebeveyn, diğer ebeveyne çocuğu göstermiyorsa ne yapmak gerekir? Tüm bu soruların yanıtları Pudra.com’da… Avukat Halit Taygün anlatıyor…

Velayetin kime verileceğine nasıl karar verilir?
Aslolan öncelikle çocuğun velayetinin anneye verilmesidir. Bunun nedeni, çocuğun annenin bakımına, anne şefkatine daha fazla muhtaç olmasıdır. Özelikle küçük çocuklarda velayetin anneye verilmesi ana kuraldır. Tabii ki istisnaları vardır ve babaya da verilebilir. Ama annenin çocuğun gelişimini etkileyecek derecede kötü bir hayat sürmesi, düzelmeyecek bir hastalığının olması vb. hallerde velayet babaya da verilebilir.

Kanun, bu durum kamu düzeninden olduğu için, hakime geniş bir takdir yetkisi tanır. Önemli olan çocuğun menfaatleridir. Anne babanın anne babalık duygularını tatmininden ziyade, çocuk için en doğru olacak kararı, mahkeme, oluşacak şartlara göre değerlendirir.
Genelde velayet anneye verilse de, hakim, çocuğun babaya verilmesi halinde daha iyi bir eğitim alacağı, daha iyi bir sosyal hayata kavuşacağı kanaatine varırsa velayeti babaya verebilir.

Hangi durumlarda velayet değişikliği yapılır?
Velayet hakkı çocuğun doğumuyla başladığı gibi 18 yaşına gelmesiyle son bulur. Çünkü velayet, çocuğun ergin olmadan önceki dönemine ait hak ve yükümlülüklerinin ebeveynleri tarafından kullanılması hususunu içeren bir kavramdır. 18 yaşına gelen kişi artık ergin olduğundan, velayetten bahsedilmeyecektir.

Velayet sahibi kişinin ölümü halinde, velayet otomatikman diğer tarafa geçmez. Diğer tarafın aile mahkemesine dava açarak velayetin kendisine verilmesini talep etmesi gerekir.

Velayet hakkını kullanan kişinin kısıtlanması, tutuklanması, cezaevine girmesi hallerinde yine velayet otomatikman karşı tarafa geçmez. Bu durumda velayet fiilen kısıtlanmış olsa da diğer tarafın velayet hakkını aile mahkemesinden talep etmesi gerekir.

Velayet hakkını kendi üstüme almak istiyorum, ne yapabilirim?
Velayet anne veya babaya verildiyse, diğer taraf velayetin şartları oluştuğunda, velayetin kendisine verilmesini talep edebilir. Önemli olan, velayet hakkının kötüye kullanılıp kullanılmadığının ya da velayeti elinde bulunduran tarafın çocuğun sosyal, ruhi, bedeni gelişimine uygun hareket etmediği konusundaki problemlerin ortaya çıkarılmasıdır.

Velayet hakkını elinde bulundurmayan taraf; çocuğun menfaatinin zedelendiği, bir tehlike içinde bulunduğu ya da velayeti elinde bulunduran ebeveynin velayeti gereği gibi kullanmadığı, çocukla ilgilenmediği gibi husularda bir iddiası varsa, velayetin kendisine verilmesini aile mahkemelerinden talep edebilir.

Kanun belli sebepler saymıştır, yalnız bu sebeplerle de sınırlı kalınmamıştır. Burada kamu düzeni söz konusu olduğundan, geniş düşünmekte fayda vardır. Çocuğun menfaatinin zedeleneceği durumda velayetin el değiştirmesi talep edilebilir.

Velayet hakkı olmaya ebeveyn çocuğu ne zaman görebilir?
Velayet esas olarak bir tarafa verilirken, diğer tarafın da çocukla belli sürelerde görüşmesi kanun tarafından düzenlenmiştir. Mahkeme, velayeti elinde bulundurmayan tarafın çocukla görüşebileceği günleri, belirli şekillerde düzenleme altına almak zorundadır. Hüküm fıkrasında, saat ve gün olarak çocuğun alınması ve teslim edilmesi şartlarının çok net olarak belirtilmesi gerekir.

Çocukla kişisel ilişki, genelde ayın iki haftasında, hafta sonları bir gün, eğer çocuk okula gidiyorsa sömestr tatillerinde bir hafta ve yaz tatillerinde bir hafta ile bir ay arasında değişen günlerde, ayrıca dini bayramlarda bir gün olmak üzere genel bir düzenlemeye tabi tutulmuştur.

Ancak, hakim burada tarafların kişisel durumlarını, çalışma koşullarını göz önünde bulundurarak, çocuğun bedeni ve sosyal gelişimini de etkilemeyecek şekilde bir düzenleme yapmakla mükelleftir.

Velayette en önemli husus, çocuğun menfaatleridir. Tarafların ayrı şehirlerde oturması halinde çocuğun çok fazla yıpranmaması için bu süreler tamamen hakimin takdirindedir.

Çocuğumun velayeti bende değil, onu göremiyorum ne yapmalıyım?
Çocukla kişisel ilişki kurması gereken tarafa, velayeti elinde bulunduran tarafından engel olunması halinde, çocuğu görmek isteyen taraf icra dairesine başvurarak çocukla kişisel ilişki kurmayı talep edebilir.

Boşanma kararı icra dairesine götürülerek, velayeti elinde bulunduran tarafa bir icra emri çıkartılır. Çocuğu göstermesi gereken günler ve saatler belli edilerek, bu icra emri gönderildikten sonra, velayeti elinde tutan taraf halen diğer tarafın çocukla kişisel ilişki kurmasına engel oluyorsa, devlet eliyle, cebri icra yoluyla kişisel bağ kurulması sağlanabilir.

İcra dairesinin bu yetkiyi kullanırken mutlaka bir sosyal hizmet uzmanından yardım alması gerekir. Gerekirse kolluk kuvvetleri de çocukla kişisel ilişkiyi sağlamakla mükelleftir; bu konuda kanun düzenleme yapmıştır. Velayeti elinde bulunduran taraf, kötü niyetli olarak bu ilişkiyi engellerse, bu da velayetin kaldırılması davasında esaslı bir sebep olarak karşımıza çıkacaktır.

Boşanma konusundaki tüm yazılarımızı görmek için tıklayınız…

boşanmada çocuğun velayeti ve nafaka,boşanmada erkek çocuğun velayeti kime verilir,boşanmada iki çocuğun velayeti,boşanmada kız çocuğun velayeti kime verilir,boşanmada 4 yaşındaki çocuğun velayeti

Gelen aramalar: