Dedikodu ve itiraf

Boşanmadan sonra nafaka talep edilemez

Boşanmadan sonra nafaka talep edilemez

Boşanmadan sonra nafaka talep edilemez

Diğer yandan velayeti altında bulunan çocuğu adına nafaka talebinden daha önce feragat etmiş olsa bile çocuk için sonradan nafaka talep edilebilir.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin konuyla ilgili kararında aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir.;

……….”Davacı, davalı ile Bakırköy 2. Aile Mahkemesi’nin 29.09.2005 tarihli ilamı ile boşandıklarını, çocuklarının velayetinin kendisine bırakıldığını ileri sürerek, kendisi için aylık ….TL. yoksulluk, müşterek çocuk içinde …….. TL. iştirak nafakasının davalıdan alınmasını istemiştir. Davalı, davanın reddini dinlemiştir.

Mahkemece, davacı için dava tarihinden itibaren aylık ……..00 TL. yoksulluk. Çocuk içinde dava tarihinden aylık ……,00 TL. iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı annenin velayeti altında bulunan küçüğün menfaatine aykırı olarak ve henüz tahakkuk etmemiş olan ( doğmamış bir alacaktan ) iştirak nafakasından feragati geçersiz olup, davacıyı bağlayıcı nitelikte olmadığından çocuk lehine hükmedilen iştirak nafakası takdirinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Somut olayda, davacının açtığı boşanma davası sonunda tarafların boşanmasına ilişkin Bakırköy 2. Aile Mahkemesi’nin 2005/230 E.-791 K. sayılı dava dosyası içeriğinden 29.09.2005 tarihli duruşmada davacı kendisi ve çocuk için nafaka, tazminat istemediğini bildirmiş ve beyanını imzası ile tevsik etmiştir. Bu nedenle mahkemece talep olmadığından taraflar ve çocuk lehine nafaka tazminat hükmedilmesine yer olmadığına karar verilmiş ve karar 15.11.2005 tarihinde kesinleşmiştir.

TMK.’nın 175. maddesine göre boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan eş yoksulluk nafakası isteyebilir ise de; kesinleşen boşanma davası sırasında nafaka istemeyeceğini bildiren davacının bu beyanı kendisini bağlar.Bu nedenle davacının artık yoksulluk nafakası talebinde bulunamayacağı düşünülmeden yoksulluk nafakası talebinin kısmen kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir hükmün BOZULMASINA 23.10.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kararda dikkati çeken diğer bir husus da kesinleşen boşanma davası sırasında kendisi ve çocuk için nafaka istemeyeceğini bildiren eski eş sonradan KENDİSİ İÇİN yoksulluk nafakası talebinde bulunamayacak İSE DE velayeti altında bulunan çocuğu adına nafaka talebinden daha önce feragat etmesi geçersiz olduğundan ÇOCUK İÇİN SONRADAN NAFAKA talep edilebilir.

Av. Alper SARICA

boşanmadan sonra nafaka istenebilir mi,boşanmadan sonra nafaka talebi,boşanmadan sonra nafaka davası dilekçesi,anlaşmalı boşanmadan sonra nafaka davası,anlaşmalı boşanmadan sonra nafaka

Gelen aramalar: